r     a    d     o     ś     ć                                          r     o     z    w    ó    j                               r    ó    w    n    o   w    a    g     a
    
       Arteterapia jest treningiem twórczości, leczeniem przez sztukę. Warsztaty prowadzone są przy użyciu różnego rodzaju mediów.   Dzięki różnorodności działań możemy zoptymalizować jakość życia,  dodać magii  codzienności. 
  Zajęcia nie opierają się na zdolnościach  czy predyspozycjach  ale  na wewnętrznym  przeżywaniu  i  ekspresji. Arteterapia  jest  podróżą w  głąb siebie.   Tu jesteś twórcą,  liczysz się  TY  i  TWOJE   dobre samopoczucie,  rozwój, relaks.   Najważniejszy  jest  sam  proces,  to  on  jest  terapią.    Tu  rodzą  się   talenty,  często przyjaźnie,  tu jesteś otoczony opieką i  uwagą,  tu  rozwija się  mowa i komunikacja,  tu  odpoczywasz  bądź  znajdujesz  rozwiązanie na nurtujący problem.    Warsztaty  pomogą  pokonać  lęki,   wzmocnić  wiarę  w  siebie  i  własne  możliwości. 

             m     a     g     i     a          w     a     r     s     z     t     a     t     u

  • spędzamy miło czas, odkrywamy talenty, leczymy duszę, pokonujemy słabości
  • stymulujemy twórcze myślenie i działanie           
  • pobudzamy zmysły (wzrok, smak, słuch, dotyk, węch)
  • poznajemy świat barw, smaków i zapachów
  • uwalniamy kreatywność i ekspresję 
  • dzięki różnorodności faktury używanych materiałów ćwiczymy małą motorykę
  • rozwijamy się przez spontaniczną zabawę a w tym wszystkim towarzyszy nam twórcza energia :)
z  a  p  r  a  s  z  a  m     d  o     z  a  b  a  w  y     ...    z  a  p  r  a  s  z  a  m     d o     w  s  p  ó  ł  p  r  a  c  y

Warsztaty i szkolenia organizowane są w dowolnym miejscu na terenie Polski.
Współpracuję z domami kultury, klubami dla dzieci i rodziców, przedszkolami, żłobkami, szkołami, inkubatorami przedsiębiorczości.  uczestniczę  twórczo  w eventach  organizowanych  przez urzędy miasta,  firmy,  instytucje.

Zajęcia  prowadzone  są  w  grupach  bądź  indywidualnie  dla  dzieci,  młodzieży,  dorosłych  i  seniorów.