Arteterapia  jest  dziedziną  coraz  częściej  stosowaną  przez  pedagogów,  psychologów  i  terapeutów. Twórczość   plastyczna   jest   obok   ruchu  i  muzyki  doskonałą  formą  ekspresji  i  komunikacji  z  otoczeniem.

Wszelkie  formy  aktywności  artystycznej  wspierają  rozwój   sprawności  manualnej   w   tym  małej   motoryki,  rozwój  zainteresowań,  rozładowują  napięcia  i  nagromadzone  emocje,   z  którymi często nie potrafimy sobie poradzić  i dotyczy  to zarówno  dzieci  jak  i  osób  dorosłych.  Śmiało  zatem  możemy  stwierdzić, iż  kształtuje ona  kompetencje  każdego  z  nas.  Dzięki sztukom plastycznym  możemy  przez  zabawę  zaobserwować  wiele społecznych aspektów  jakie będą  zachodzić  przy jednej  pracy,  jednym stole warsztatowym i o tej zależności będziemy  chcieli  dyskutować  tworząc  wspólne  bądź  indywidualne  dzieło.  Najważniejsza  jest  tu  ekspresja twórcza,  to dzięki niej docieramy do tych pokładów naszej świadomości,  której  nie potrafimy bądź nie chcemy zwerbalizować.  Nie efekt  końcowy w tym wypadku ukończone dzieło  będzie tu ważne ale sam proces twórczy, który będzie wymowniejszy niż  dialog,  na który często nie możemy się zdecydować  bądź brakuje  nam odwagi.
   Uczestnicy sesji oczywiście nie muszą posiadać  uzdolnień artystycznych,  wykonana  praca  nie  podlega ocenie,  to  jedynie  środek  do  uzyskania  wglądu  we  własne  emocje  i  problemy.